Disclaimer

Deze cookie toolbar is ontwikkeld door Hipex en Yellowgrape, en het gebruik ervan is slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van Hipex en Yellowgrape. De cookie toolbar faciliteert een onderscheid tussen de cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website of dienst, en andere cookies, bijvoorbeeld die voor marketingdoeleinden of anderszins worden gebruikt. Hipex en Yellowgrape adviseren niet over uw gebruik van cookies, of over de categorie waarin uw cookies vallen, noch adviseren zij over of uw cookies instemmingsplichtig dan wel uitgezonderd zijn. Hipex en Yellowgrape geven geen juridisch advies. Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor de naleving van enige wet- en regelgeving die van toepassing is op, of geldt in de context van, het gebruik van de cookie toolbar. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de veelgestelde vragen over cookies van de ACM raadplegen. Mocht u twijfel of vragen hebben over uw gebruik van cookies, of de categorisering daarvan, dan raden wij u aan juridisch advies in te winnen. Hipex en Yellowgrape leveren enkel de functionaliteit van de cookie toolbar, en zijn niet aansprakelijk voor uw gebruik van de cookie toolbar, de categorisering van uw cookies, en de informatie die u in de cookie toolbar opneemt.